REKRUTACJA 2019/2020 - karta zgłoszenia

STATUT, ZEZWOLENIE, AKT » REKRUTACJA 2019/2020 - karta zgłoszenia

 

 

 

 

Poniżej załączona jest Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

 Osoby zainteresowane prosimy  o wypełnienie i dostarczenie

 jej osobiście  do sekretariatu, na obecny rok szkolny - niezwłocznie

 lub  w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji

na rok szkolny 2019-2020.