REKRUTACJA

 

 

 

 

Informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola odbywa się w terminie określonym w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny . Poniżej załączone są zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji i złożenie karty zgłoszeniowej oraz załączników w wyznaczonym terminie. Dokumentację można złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola lub przesłać skan dokumentów na adres email chometowo@przedszkoleigus.pl

 

NazwaRozmiarData
icoPotwierdzenie woli 2023-2024.pdf103.33 KB2023-04-13 13:52
icoZasady rekrutacji 2023-2024.pdf888.14 KB2023-01-30 14:43
icoKarta zgloszenia dziecka.pdf280.88 KB2023-01-20 10:25
icozal. 1 oswiadczenie - wielodzietnosc rodziny.pdf108.03 KB2023-01-20 10:25
icozal. 2 oswiadczenie o samotnym wychowaywaniu dziecka.pdf94.25 KB2023-01-20 10:27
icozal. 3 oswiadczenie o zatrudnieniu.pdf102.42 KB2023-01-20 10:27
icozal. 4 oswiadczenie o uczeszczaniu rodzenstwa.pdf91.40 KB2023-01-20 10:27
icozal. 5 oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pomocy_spolecznej.pdf349.18 KB2023-01-20 10:28
icozal. 6 oswiadczenie_o_miejscu zamieszkania_i_zlozeniu_PIT.pdf189.25 KB2023-01-20 10:28
icozal. 7 oswiadczenie o miejscu zamieszkania.pdf102.30 KB2023-01-20 10:28