Warsztaty plastyczno-sensoryczne

O PRZEDSZKOLU » zajęcia dodatkowe » Warsztaty plastyczno-sensoryczne

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTAY PLASTYCZNO - SENSORYCZNE to ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych.

Cele zajęć:

  • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
  • doskonalenie sprawności manualnych
  • pogłębianie, usprawnianie percepcji wzrokowej „oko-ręka-mózg”
  • rozwijanie kreatywnego myślenia
  • rozwijanie zainteresowań
  • rozbudzanie ekspresji twórczej dziecka
  • wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych


Zajęcia są bezpłatne