LOGOPEDA

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzimy program profilaktyki i terapii logopedycznej.

Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

  • rozwijanie słuchu fonematycznego,

  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.