PSYCHOLOG

Okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju. Psycholog określając prawidłowości rozwojowe dziecka, jest pomocą i wsparciem dla dzieci, ich rodziców i wychowawców. Służy radą, swoimi obserwacjami i wsparciem. Warto skonsultować się, szczególnie kiedy dziecko przejawia problemy w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej. Współpraując  z rodzicem i nauczucielami, psycholog pomaga czuwając nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny, oferując im swoje obserwacje, doświadczenie i wiedzę.