logopeda

O PRZEDSZKOLU » logopeda

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci w naszym przedszkolu prowadzimy program profilaktyki i terapii logopedycznej we współpray z logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zamościu.
Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

  • rozwijanie słuchu fonematycznego,

  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

    Drogi Rodzicu, poćwicz wspólnie z dzieckiem!

Terapię logopedyczną w przedszkolu prowadzi:

mgr Anita Nowak

Poniedziałek:  8.00 - 14.00

Czwartek:  9.00 - 15.00

Piątek: 8.00 - 14.00