Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

O PRZEDSZKOLU » zajęcia dodatkowe » Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Nasza placówka uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała".

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektu będą też okazją, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, bumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z ternu całej Polski i Kresów.

Zajęcia są bezpłatne