plan dnia

O PRZEDSZKOLU » plan dnia

R A M O W Y  P L A N  D N I A

8.00-8.30

 • Witamy się z paniami, kolegami i koleżankami, podejmujemy różne formy aktywności zgodnie z naszym samopoczuciem i zainteresowaniami
 • Wybieramy zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i plastyczne
 • Korzystamy z gier stolikowych, układanek różnego typu, puzzli i innych dostępnych środków dydaktycznych

 8.30-13.30 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8.30-9.30

 • Rozwijamy aktywność ruchową uczestnicząc w różnego typu zabawach ruchowych, a w grupie starszej - ćwiczeń porannych
 • Indywidualnie pracujemy z naszą panią bawiąc się lub podejmując różne ćwiczenia mające  na celu utrwalenie i doskonalenie umiejętności bądź rozwijanie zdolności
 • Przygotowujemy się do śniadania, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

9.30-10.00 ŚNIADANIE

10.00-11.00

 • Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych nabywając określone wiadomości i umiejętności związane  z różnymi strefami naszej aktywności
 • Poznajemy bliższą i dalszą rzeczywistość poprzez różne formy i metody pracy
 • Najpierw obserwujemy, badamy, eksperymentujemy, dyskutujemy na dany temat następnie przenosimy naszą wiedzę i doznania na działalność ogólnorozwojową

11.00-12.00

 • Korzystamy z pobytu na świeżym powietrzu, w zależności od warunków atmosferycznych, uczestniczymy w spacerach, wycieczkach  w pobliżu przedszkola, zabawach w ogrodzie przedszkolnym
 • Na terenie przedszkolnym realizujemy wiele ciekawych zabaw ruchowych, sportowych, muzycznych i plastycznych, wykorzystując dostępny sprzęt terenowy

12.00-12.15 ZDROWA PRZEKĄSKA

12.15-13.30

 • Rozwijamy naszą sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozwijamy swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, które odbywają się zgodnie z harmonogramem
 • Korzystamy z pomocy specjalistów, którzy pomagają nam pokonywać trudności i niwelować istniejące zaburzenia rozwojowe
 • Realizujemy przyjęte i wprowadzone zasady zgodnego współdziałania i funkcjonowania  w grupie
 • Słuchamy różnych utworów z literatury dziecięcej
 • Śpiewamy, słuchamy, utrwalamy, poznane piosenki oraz zabawy muzyczno-ruchowe

13.30-14.30

 • Umiemy wspólnie zadbać o nasze dobre samopoczucie w trakcie zabaw integracyjnych
 • Bawimy się w zabawy paluszkowe i kołowe