PRZEDSZKOLE STOWARZYSZONE W BYDGOSKIM TOWARZYSTWIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

 

 

 

 

 

Bydgoskie Towarzystwo Edukacji Przeszklonej istnieje od 1996 roku skupia w swoich strukturach ok. 40 przedszkoli z województwa Kujawsko Pomorskiego. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są Organy Prowadzące większości prywatnych Bydgoskich Przedszkoli Niepublicznych i Publicznych, oraz Członkowie Wspierający będący Organami Prowadzącymi Przedszkoli w powiatach w pobliżu Bydgoszczy.

Długoletnim Prezesem Zarządu Towarzystwa (do 2020 r. przez 24 lat) była Pani Magda Redlińska - Organ Prowadzący i dyrektor Przedszkola Niepublicznego Skrzat w Bydgoszczy.

Obecnie od 2020 r. Prezesem Zarządu Towarzystwa jest Pan Mariusz Wierzbicki współ-Organ Prowadzący i Dyrektor Administracyjny Przedszkoli Publicznych IGUS.

Głównym celem towarzystwa jest:

  1. tworzenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie warunków dla ich pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego w przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Gmina oraz wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych służących temu celowi,
  2. stworzenie warunków sprzyjających integracji środowiska dyrektorów przedszkoli i szkół, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Gmina,
  3. tworzenie warunków do rozwoju oświaty, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Gmina,
  4. zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji administracji oświatowej i samorządowej dotyczących przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Gmina,
  5. współpraca placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Gmina z administracją oświatową, samorządową oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi,
  6. popularyzacja oświaty, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Gmina w życiu miasta Bydgoszczy,
  7. reprezentowanie oświaty, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Gmina, przed organami administracji samorządowej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi we wszystkich sprawach z nią związanych,
  8. występowanie w obronie członków Towarzystwa na ich życzenie.