plan dnia

O PRZEDSZKOLU » plan dnia

 

R A M O W Y   L A N   D N I A

        

  6.00-8.00  

 • Witamy się z paniami, kolegami i koleżankami, podejmujemy różne formy aktywności zgodnie z naszym samopoczuciem                           i zainteresowaniami
 • Wybieramy zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i plastyczne
 • Korzystamy z gier stolikowych, układanek różnego typu, puzzli i innych dostępnych środków dydaktycznych

          8:00-13:00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 • Rozwijamy aktywność ruchową uczestnicząc w różnego typu zabawach ruchowych, a w grupie starszej- ćwiczeń porannych
 • Indywidualnie pracujemy z naszą panią bawiąc się lub podejmując różne ćwiczenia mające  na celu utrwalenie i doskonalenie umiejętności bądź rozwijanie zdolności
 • Przygotowujemy się do śniadania, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

          8:30- 9:00 Śniadanie I

          9:00-10:00

 • Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych nabywając określone wiadomości  i umiejętności związane  z różnymi strefami naszej aktywności
 • Poznajemy bliższą i dalszą rzeczywistość poprzez różne formy i metody pracy
 • Najpierw obserwujemy, badamy, dyskutujemy, eksperymentujemy na dany temat następnie przenosimy naszą wiedzę i doznania na działalność ogólnorozwojową           10:00-10:15 Śniadanie II

          10:15:12:00

 • Korzystamy z pobytu na świeżym powietrzu, w zależności od warunków atmosferycznych, uczestniczymy w spacerach, wycieczkach       w pobliżu przedszkola, zabawach w ogrodzie przedszkolnym
 • Na terenie przedszkolnym realizujemy wiele ciekawych zabaw ruchowych, sportowych, muzycznych i plastycznych, wykorzystując dostępny sprzęt terenowy
 • Rozwijamy swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, które odbywają się zgodnie z harmonogramem
 • Korzystamy z pomocy specjalistów, którzy pomagają nam pokonywać trudności i niwelować istniejące zaburzenia rozwojowe
 • Realizujemy przyjęte i wprowadzone zasady zgodnego współdziałania i funkcjonowania   w grupie
 • Przygotowujemy się do obiadu, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne             12:00-12:30 Obiad

          12:30-14:00  Relaksacja tylko w grupie najmłodszej

          12:30-13:00

 • Rozwijamy naszą sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Słuchamy różnych utworów z literatury dziecięcej

          13:00-14:30

 • Śpiewamy, słuchamy, utrwalamy, poznane piosenki oraz zabawy muzyczno- ruchowe
 • Umiemy wspólnie zadbać o nasze dobre samopoczucie w trakcie zabaw integracyjnych. Bawimy się w zabawy paluszkowe i kołowe
 • Dbamy o hodowlę roślin w kącikach przyrody
 • Przygotowujemy się do podwieczorku, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

          14:30-14:45  Podwieczorek

          14:45-17:00

 • Bawimy się wykorzystując układanki i gry dydaktyczne
 • Organizujemy zabawy indywidualne lub w małych grupach podejmując własną aktywność
 • Bawimy się w teatr, prezentujemy własne interpretacje utworów podczas zabaw dramowych,  pantomimicznych
 • Ponownie przebywamy na świeżym powietrzu na placu zabaw,  w zależności od warunków atmosferycznych, doskonalimy czynności samoobsługowe
 • Dokonujemy wyboru kącików zainteresowań, w których bawimy się z kolegami nie zapominając o stosowaniu zwrotów grzecznościowych i reguł zgodnej zabawy