REKRUTACJA - karta zgłoszenia

  

 Poniżej załączone są zasady rekrutacji

na rok szkolny 2023/2024,

karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączniki. 

 Osoby zainteresowane prosimy  o wypełnienie i dostarczenie   ich osobiście  do sekretariatu lub przesłanie skanu dokumentów na adres email 

                                          bydgoszcz@przedszkoleigus.pl

                    w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji 

                  Przedszkola Publicznego IGUŚ w Bydgoszczy