Klub Małego Ogrodnika

O PRZEDSZKOLU » zajęcia dodatkowe » Klub Małego Ogrodnika

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie zajęć dzieci poznają pracę ogrodnika. Same hodują, wysadzają, obserwują i pielęgnują rośliny. Zajęcia mają za zadanie kształtowanie u dzieci szacunku dla przyrody i jej piękna. Pragniemy przybliżyć dzieciom etapy sadzenia rośli, a także nauczyć odpowiedzialności za jej wzrost poprzez baczne obserwacje i pielęgnację. Nasze działania zmierzają do wychowania "przyjaciela przyrody" zaciekawionego otaczającym światem, odczuwającego radość odkrywania, eksperymentowania i obserwacji środowiska naturalnego, wzbudzając u dzieci poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za przyrodę. Mali Ogrodnicy do dzieła!


Zajęcia są bezpłatne