PLASTYKA

O PRZEDSZKOLU » zajęcia wspomagające » PLASTYKA

 

 

 

 

 

 

 

EKOPLASTYKA  to poszerzenie świadomości ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych. Zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy o otaczającym je świecie przyrody. To również ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych.

Zajęcia bezpłatne