płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

 

 

 

 

 

 

Opłata stała za przedszkole  w Bydgoszczy:

5 bezpłatnych godzin dziennie.

 Za każdą zadeklarowaną godzinę

ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1 zł

 

 

 

 

w tym:

- zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zabawy z  językiem  angielskim, rytmika, plastyka, matematyka, gimnastyka, zumba, 

      -  opieka logopedyczna i psychologiczna      

- zajęcia z gliną, bajkoterapia, dogoterapia,

- zajęcia kulinarne tzw "kuchcikowo",

- przedstawienia teatralne,

- koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej,

- wycieczki,

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi,

                                   


  Dzienna stawka żywieniowa

wynosi 7,90 zł

i podlega zwrotowi zgodnie z § 8 pkt 2.

Statutu przedszkola.

 


 Opłaty za przedszkole należy wpłacać

do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

Przedszkole Publiczne "IGUŚ"

BZ WBK S.A.

 nr   47 1090 1896 0000 0001 2071 7260

 

wpłaty na Radę Rodziców 

 można dokonywać

do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

Rada Rodziców przy

Przedszkolu Publicznym "IGUŚ"

BZ WBK S.A.

nr   19 1090 1896 0000 0001 3098 3274