psycholog

O PRZEDSZKOLU » psycholog

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju. W naszym przedszkolu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zamościu psycholog monitoruje jego prawidłowy przebieg. Określając prawidłowości rozwojowe dziecka, jest pomocą i wsparciem dla dzieci, ich rodziców i wychowawców. Warto skonsultować się szczególnie kiedy dziecko przejawia problemy w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej. Działając wspólnie z rodzicem i nauczycielami, psycholog pomaga czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny, oferując im swoje obserwacje, doświadczenie i wiedzę.

W naszym przedszkolu opiekę psychologiczną w każdy wtorek i czwartek zapewnia: mgr Zofia Kurowska