Akademia Małego Badacza

O PRZEDSZKOLU » zajęcia dodatkowe » Akademia Małego Badacza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy badawcze są doskonałą okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierają swoje doświadczenia, otwierając oczy i uszy na wszystko, co dzieje się dookoła nich. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnyh pomysłów i rozwiązań. 

Zajęcia są bezpłatne