plan dnia

O PRZEDSZKOLU » plan dnia

R A M O W Y   P L A N   D I A

 6.30 - 8.00

 • Witamy się z paniami i kolegami, podejmujemy różne formy aktywności zgodnie z naszymi zainteresowaniami
 • Wybieramy zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i plastyczne
 • Korzystamy z gier stolikowych, układanek różnego typu, puzzli.

 8.00 - 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 8.00 - 8.30

 • Indywidualnie pracujemy z naszą panią bawiąc się lub podejmując ćwiczenia utrwalające i doskonalące umiejętności i zdolności
 • Rozwijamy aktywność ruchową uczestnicząc w różnego typu zabawach ruchowych, a w grupie starszej- ćwiczeń porannych
 • Przygotowujemy się do śniadania, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higienicze

 8.30 - 9.00 Śniadanie

 9.00 - 9.30 Edukacja i zabawa

 • Uczestniczymy poprzez zabawę w zajęciach dydaktycznych zdobywając wiadomości i umiejętności związane z różnymi strefami naszej aktywności
 • Poznajemy bliższą i dalszą rzeczywistość poprzez zróżnicowane formy i metody pracy
 • Obserwujemy, badamy, dyskutujemy, eksperymentujemy, następnie przenosimy naszą wiedzę i doznania na działalność plastyczną, techniczną lub muzyczną

 9.30 - 11.00

 • Bawimy się rozwijając naszą wyobraźnię i kreatywności w wybranym kąciku zainteresowań
 • Realizujemy przyjęte i wprowadzone zasady zgodnego współdziałania i funkcjonowania w grupie
 • Rozwijamy swoje zainteresowania  i  zdolności uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, które odbywają się zgodnie z harmonogramem
 • Uczestniczymy w pracach porządkowo-gospodarczych
 • Przygotowujemy się do drugiego śniadania, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne, wypełniamy dyżury przy nakrywaniu do stołu

 11.00  II śniadanie

 11.30 - 12.30

 • Korzystamy z pomocy specjalistów, którzy pomagają nam pokonywać trudności i niwelować istniejące zaburzenia rozwojowe
 • Korzystamy z pobytu na świeżym powietrzu. W zależności od warunków atmosferycznych, uczestniczymy w spacerach, wycieczkach w pobliżu przedszkola, zabawach w ogrodzie przedszkolnym. Obserwujemy otaczającą nas przyrodę.
 • Na terenie przedszkolnym realizujemy wiele ciekawych zabaw ruchowych, sportowych, muzycznych i plastycznych, wykorzystując dostępny sprzęt terenowy

 12.30 -13.00

 • Jesteśmy aktywni w swojej sali, korzystamy z kącików tematycznych, pamiętając o zasadach akceptowanych w grupie
 • Dbamy o nasze kąciki przyrodnicze
 • Pracujemy z paniami indywidualnie, ćwiczymy paluszki i nasze główki.
 • Przygotowujemy się do posiłku, nakrywamy do stołu, kształtujemy prawidłowe nawyki sanitarno-higieniczne  

 13.00 - 13.30 Obiad

 13.30 – 14.30  Relaksacja

 • Słuchamy różnych utworów z literatury dziecięcej
 • Słuchamy muzyki relaksacyjnej oraz utworów muzyki poważnej
 • Umiemy wspólnie zadbać o nasze dobre samopoczucie wykonując np. dziecięce masażyki na plecach kolegów i koleżanek
 • Bawimy się w zabawy paluszkowe i kołowe

   14.30 - 16.00

 • Rozwijamy naszą sprawność manualną i grafomotoryczną,
 • Organizujemy zabawy indywidualne lub w małych grupach podejmując własną aktywność wykorzystując układanki i gry dydaktyczne, manipulacyjne, korzystamy z kącików zainteresowań
 • Przygotowujemy się do podwieczorku, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

    16:00-16:30    Podwieczorek

     16:30-17:30   

 • Bawimy się w teatr, prezentujemy własne interpretacje utworów podczas zabaw z dramy oraz pantomimy
 • Ponownie przebywamy na świeżym powietrzu na placu zabaw, w zależności od warunków atmosferycznych, doskonalimy czynności samoobsługowe
 • Dokonujemy wyboru kącików zainteresowań, w których bawimy się z kolegami nie zapominając o stosowaniu zwrotów grzecznościowych i reguł zgodnej zabawy