płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

W Przedszkolu Publicznym "Iguś"

w Łochowicach

pobyt dziecka w godzinach 8.30-13.30

jest bezpłatny.

Każda dodatkowo zadeklarowana godzina ponad czas bezpłatny kosztuje 1,30 zł.

 

 

 w tym:

- opieka i praca dydaktyczno-wychowawcza
  w godzinach od 6.30 do 17.30:

-zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zabawa z  językiem  angielskim, rytmika, matematyka z elementami kodowania, 

      -  opieka logopedyczna i psychologiczna     

- zajęcia kulinarne tzw "kuchcikowo",

- przedstawienia teatralne,

- koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej,

- wycieczki,

- zajęcia z  kynoterapii tzw "dogoterapia"

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi,

 

 


 

    Dzienna stawka żywieniowa

 wynosi 12,60 zł

i płatna jest tak jak opłaty za przedszkole za miesiąc miniony

za dni obecności dziecka  w przedszkolu.

 

 


 Opłaty za przedszkole, dobrowolne wpłaty na

działalność statutową przedszkola

oraz wpłaty na Radę Rodziców 

 należy dokonywać

 na konto przedszkola nr:

25 1090 1896 0000 0001 3490 6040

 płatności stałe należy wpłacać do 10 dnia kolejnego miesiąca.