płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

W Przedszkolu Publicznym "Iguś"

w Łochowicach

pobyt dziecka w godzinach 8.30-13.30

jest bezpłatny.

Każda dodatkowo zadeklarowana godzina ponad czas bezpłatny kosztuje 1,30 zł.

 

 

 w tym:

- opieka i praca dydaktyczno-wychowawcza
  w godzinach od 6.30 do 17.30:

-zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zabawa z  językiem  angielskim, rytmika, matematyka z elementami kodowania, 

      -  opieka logopedyczna i psychologiczna     

- zajęcia kulinarne tzw "kuchcikowo",

- przedstawienia teatralne,

- koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej,

- wycieczki,

- zajęcia z  kynoterapii tzw "dogoterapia"

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi,

 

 


 

    Dzienna stawka żywieniowa

 wynosi 14,00 zł

i płatna jest tak jak opłaty za przedszkole za miesiąc miniony

za dni obecności dziecka  w przedszkolu.

 

 


 Opłaty za przedszkole,

należy uiścić na konto przedszkola nr:

25 1090 1896 0000 0001 3490 6040

 płatności stałe należy wpłacać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

  

Dobrowolne wpłaty na

działalność statutową przedszkola

oraz wpłaty na Radę Rodziców 

 należy dokonywać

wyłącznie  na numer konta:

 

86 1090 1072 0000 0001 5617 0609