płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty za przedszkole  w Łochowicach:

 

5 bezpłatnych godzin dziennie

 Za każdą zadeklarowaną godzinę

ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1 zł

 

 w tym:

- zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zabawa z  językiem  angielskim, rytmika, matematyka, gimnastyka, 

      -  opieka logopedyczna i psychologiczna     

- zajęcia kulinarne tzw "kuchcikowo",

- przedstawienia teatralne,

- koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej,

- wycieczki ,

- zajęcia z  kynoterapii tzw "dogoterapia"

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi,

 

 


 

    Dzienna stawka żywieniowa

 od 1 stycznia 2021r. wynosi 9,50 zł

i płatna jest tak jak opłaty za przedszkole za miesiąc miniony

za dni obecności dziecka  w przedszkolu.

 

 

 


 Opłaty za przedszkole, dobrowolne wpłaty na

działalność statutową przedszkola

oraz wpłaty na Radę Rodziców 

 należy dokonywać

 na konto przedszkola nr:

25 1090 1896 0000 0001 3490 6040

 płatności stałe należy wpłacać do 10 dnia kolejnego miesiąca.