OPŁATY BIEŻĄCE

AKTUALNOŚCI » OPŁATY BIEŻĄCE

 

 Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać wyłącznie  na numer konta:

86 1090 1072 0000 0001 5617 0609 

  

Płatności za przedszkole dokonujemy

do 10-tego dnia miesiąca

(za miesiąc miniony),

na numer konta bankowego:

25 1090 1896 0000 0001 3490 6040

 

Aby dokonać płatności za dany miesiąc należy:

1. Wejść na stronę przedszkola http://www.przedszkoleigus.pl/lochowice/

2. W zakładce OPŁATY BIEŻĄCE kliknąć w nazwę grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko

3. Sprawdzić w tabeli płatności kwotę do zapłaty, która przypisana jest do Państwa kodu indywidualnego

4. Dokonać zapłaty na numer konta bankowego  w tytule przelewu wpisując:

  • indywidualny  kod (który otrzymacie Państwo osobiście od dyrekcji przedszkola)
  • imię i nazwisko dziecka
  • nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko

 

 

Płatności za miesiąc CZERWIEC 2024 r.,

płatne do 10 LIPCA 2024 r.


 PROSIMY O PRZELEWY WYZNACZONEJ KWOTY WG TABELI

oraz wpisanie w tytule danych dziecka oraz numeru  kodu

Przypominamy o wpłacie kwoty na radę rodziców na numer konta

86 1090 1072 0000 0001 5617 0609

 

   GRUPA I MOTYLKI

   GRUPA  II ŻABKI

   GRUPA  III MISIE

     GRUPA IV BIEDRONKI