REKRUTACJA 2024/2025

 

 

Drodzy Rodzice

Poniżej znajdują się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2024/2025.

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani dostarczyć lub przesłać e-mailowo "potwierdzenie woli przyjęcia" (załącznik 8, znajduje się na dole strony) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2024 r. Brak w. w. potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z miejca w placówce.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 23.04.2024 r.

Dyrekcja Przedszkola Publicznego IGUŚ w Zamościu