REKRUTACJA - KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

  

Poniżej załączona jest karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

 Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie i dostarczenie jej osobiście  do sekretariatu w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji

na rok szkolny 2019/2020