grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

STREFA RODZICA » grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

  

Grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

Nauczyciele:
mgr Sylwia Korcz
mgr Aleksandra Tadych

Pomoc oddziałowa:
Emilia Zębała-Karbownik 

 

WRZESIEŃ 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym i innymi przedszkolakami;
 • włączanie w życie grupy dzieci, które dołączyły do niej;
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola oraz poza nim;
 • stworzenie kodeksu przedszkolaka i wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi podczas zabaw;
 • kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;
 • uświadomienia dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec osób dorosłych;
 • wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sukcesami i porażkami;
 • nauka prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, przewidywanie skutków i konsekwencji działań;
 • wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia;
 • kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych;
 • tworzenie warunków do poznawania rzeczywistości poprzez zabawy badawcze;
 • wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • kształtowanie nawyku utrzymywania porządku w miejscu zabawy i pracy;
 • przezwyciężanie lęku przed wizytą u lekarza;
 • zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

 

Tematy kompleksowe:

01.-09.09.2022 r. - "Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas"

12.-16.09.2022 r. - "W moim domu nie nudzi się nikomu”

19.-23.09.2022 r. - "Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!”

26.-30.09.2022 r. - "Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie”