grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

STREFA RODZICA » grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

  

Nauczyciele:

mgr Karolina Krasucka-Lubiatowska
mgr Ewelina Matuszewska

Pomoc oddziałowa:
Anna Dąbrowska

  

 

MARZEC 2024 r.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze: 

Cele, dziecko:

- podejmuje własną aktywność poznawczą, rozwiązuje zagadki o tematyce przyrodniczej,

- nazywa zwierzęta mieszkające w różnych częściach świata,

- przelicza elementy zbiorów,

- odróżnia elementy realne od świata fikcji,

- eksperymentuje podczas zabawy badawczej,

- wykonuje prace techniczne według wzoru,

- wyraża ekspresję twórczą, podczas zajęć konstrukcyjnych,

- doskonali sprawność manualną,

- zna i nazywa zwierzęta żyjące w wodzie,

- respektuje zasady, dba o swoje bezpieczeństwo,

- uzupełnia rysunek według własnego pomysłu, śpiewa piosenki,

- wykonuje cięcia po liniach prostych,

- naśladuje w zabawie układ gestów i ruchów,

- wymienia nazwę swojego kraju, rozróżnia podstawowe figury geometryczne i kolory,

- posługuje się pojęciami dotyczącymi ochrony przyrody,

- wie, jak segregować śmieci,

- poznaje tradycje i obyczaje świąt wielkanocnych.

 

Tematy kompleksowe: 

04.-08.03.2024 r. - „Ziemia nasza planeta”

11.-15.03.2024 r. - „Życie na naszej planecie”

18.-22.03.2024 r. - „Kosmos, co to takiego?”

25.-29.03.2024 r. - „Święta tuż, tuż…”    

 

 

                    

 

 

 

KWIECIEŃ 2024 r.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze: 

Cele, dziecko:

 

- prowadzi obserwacje przyrodnicze posługując się lupą

 

- przelicza elementy w zakresie 10

 

- poznaje proste zjawiska przyrodniczo – fizyczne poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń

 

- poznaje przedstawione na obrazkach środowiska i opowiada o różnicach między nimi (park, ogród)

 

- wyraża szacunek dla wszystkich roślin i zwierząt

 

- poszukuje śladów wiosny, wie, jakie są jej oznaki

 

- wie, co jest potrzebne roślinom do prawidłowego wzrostu

 

- poznaje budowę kwiatów

 

- poszerza wiedzę na temat ptaków najczęściej występujących w Polsce

 

- doskonali pamięć wzrokową

 

- projektuje kalendarz pogody, wie, jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych, dostosowuje ubiór do pogody

 

- czyta obrazy przedstawiające działania wiatru, wyjaśnia ich znaczenie dla środowiska i ludzi

 

- układa kolory tęczy w odpowiedniej kolejności

 

- odgaduje zagadki dotykowe i wskazuje ich rozwiązanie

 

- odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości, rozumie, że postacie z bajek są wymyślone przez człowieka

 

- potrafi powiedzieć, kogo uważa za odkrywcę

 

- rozpoznaje produkty za pomocą zmysłu węchu

 

- tworzy pracę z kreatywnych drucików

 

- eksperymentuje z użyciem wagi

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

02.-05.04.2024 r. - „Witaj wiosno”

08.-12.04.2024 r. - „Wiosenna pogoda”

15.-19.04.2024 r. - „Tajemnice komputerów i robotów”

22.-26.04.2024 r. - „Co to znaczy być odkrywcą?”