grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

STREFA RODZICA » grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

 

 

 

WRZESIEŃ 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 

 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą,
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich,
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków,
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego,
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”, „O”, „a”, „A”, „t”, „T”,
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie,
 • wzbogacanie wiedzy na temat pisania listów,
 • uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów,
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety,
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety,
 • zdobycie wiedzy o naszej planecie,
 • rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”,
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi,
 • wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności,
 • wzbogacanie wiedzy na temat lądów,
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”.

 

Tematy kompleksowe

01.-10.09.2021 r. - Znowu razem

13.-17.09.2021 r. - Z latawcem w przedszkolu

20.-24.09.2021 r. - Żegnamy lato

27.09.-01.10.2021 r. - Ziemia – nasza planeta

 

Język angielski