grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

EDUKACJA ZDALNA » grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

 • 23.11.2020 r.
  23.11.2020 r.
 • 23.11.2020 r.
  23.11.2020 r.

 

Grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

Nauczyciele:

mgr Martyna Szczepaniak

mgr Aleksandra Tadych

Pomoc oddziałowa:

Anna Dąbrowska

 

 

Listopad

Tematy kompleksowe:

2-6.11.2020 r. - Nasza mała ojczyzna

9-13.11.2020 r. - Mój dom - Polska

16-20.11.2020 r. - Moje hobby

23-27.11.2020 r. - Ulubione zajęcia

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 

 

 • wprowadzenie pojęć: wolność, miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej, poprzez stosowanie materiałów odpadowych do prac twórczych;
 • poznanie różnych rodzajów domów,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście;
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim.

 

 

Eduakcja zdalna

18.11.2020 r.

Witajcie Pszczółki! Dla Was dzisiaj zadania dotyczące jednego z domowych zwierząt: psa. Na początek zapoznajcie się z opowiadaniem Danuty Elizy Sobiesiak pod tytułem "Prezent". Następnie pokolorujcie obrazek pieska, a na koniec spróbujcie rozwiązać zagadkę, na jakie kolory powinny być pokolorowane figury? Powodzenia! 

19.11.2020 r. 

Dzień dobry Pszczółki! Dzisiaj poćwiczymy nasze rączki podczas dokańczania rysunku czapki, rysujcie po śladzie, a następnie pokolorujcie ją swoimi ulubionymi kolorami. Spróbujcie połączyć w pary pasujące do siebie części garderoby. Następnie potnijcie obrazek w paski i ćwiczcie rozpoznawanie cyfr układając go w całość. Na koniec posłuchajcie piosenki "Mam zwierzątko" https://www.youtube.com/watch?v=cDqOeXxu-lI Powodzenia!
 

20.11.2020 r.

Dzień dobry Pszczółki! Dzisiaj przed Wami kolejne ciekawe zadania. Na początek przyjrzyjcie się obrazkowi ptaka, poznajecie go? Pokolorujcie go zgodnie z jego rzeczywistym wyglądem. Następnie trochę się poruszamy. Spójrzcie na karty ze zwierzakami i spróbujcie poruszać się jak one. Na koniec zagadka dla spostrzegawczych, znajdźcie różnice na obrazkach. Powodzenia!
 

23.11.2020 r.

Dzień Dobry "Pszczółki"! Dzisiejszy dzień zaczynamy od wysłuchania opowiadania "Spacer w deszczu", a następnie spróbujcie namalować farbami dziewczynkę z usłyszanego tekstu. Podczas wykonywania pracy plastycznej zaśpiewajcie deszczową piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=Egot4eX-WeQ. Miłego dnia 😉