grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

STREFA RODZICA » grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

 

Grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

Nauczyciele:

mgr Martyna Szczepaniak

mgr Natalia Brzezińska-Kupska

mgr Aleksandra Tadych

Pomoc oddziałowa:

Anna Dąbrowska

 

 

CZERWIEC

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 

 • nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
 • poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania,
 • poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw,
 • poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem,
 • poznanie różnych letnich zabaw,
 • odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
 • poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
 • poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
 • doskonalenie umiejętności liczenia;
 • uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
 • poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
 • ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

 

 • wprowadzenie pojęć: odpoczynek;
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji,
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu.

 

 

 

Tematy kompleksowe:

31.05.-02.06.2021 r. - Kolorowe lato

07.-11.06.2021 r. - Żegnamy przedszkole

14.-18.06.2021 r. - Do widzenia

21.-25.06.2021 r. - Bezpieczne wakacje