grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

STREFA RODZICA » grupa II 4-5-latki "Pszczółki"

  

Nauczyciele:

mgr Karolina Krasucka-Lubiatowska
mgr Paulina Grycza

Pomoc oddziałowa:
Anna Dąbrowska

  

 

WRZESIEŃ 2023 r.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze: 

 

 • Przedstawianie się przez dziecko imieniem.
 • Zachęcanie dzieci do zabawy wybranymi samodzielnie zabawkami. 
 • Wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach z całą grupą.
 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.  Zapoznanie z kącikami tematycznymi i ich wyposażeniem.
 • Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy, odkładanie zabawek na wyznaczone, stałe miejsca.  Zapoznanie ze słowami i melodią.
 • Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: dzyń, tup, hau, miau.
 • Utrwalanie znajomości imion kolegów.-
 • Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Swobodne wypowiedzi – nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli
 • Rozwijanie poczucia własnej tożsamości.
 • Integrowanie grupy.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia.
 • Wprowadzenie zasad dotyczących bezpiecznych- zabaw na sprzęcie ogrodowym i zakazu oddalania się z wyznaczonego terenu.
 • Podejmowanie prób wspólnego śpiewania.
 • Rozwijanie zainteresowania książkami.
 • Wzbogacanie słownika dzieci.
 • Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.
 • Rozpoznawanie ruchów związanych z określoną czynnością. 
 • Poznanie- sposobu korzystania z farb plakatowych. Rozwijanie umiejętności posługiwania się pędzlem. Swobodne zapełnianie barwą określonej przestrzeni.
 • Odzwierciedlanie w formie plastycznej zapamiętanych treści utworu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w kole wiązanym. 
 • Odczuwanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Uważne słuchanie wiersza i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 • Utrwalanie nazw kolorów podstawowych.
 • Wyrabianie szybkiej reakcji na sygnały słuchowe.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, za.

 

Tematy kompleksowe:

04.-08.09.2023 r. - "Moje przedszkole”

11.-15.09.2023 r. - Razem się bawimy"

18.-22.09.2023 r. - "Bezpieczne przedszkolaki – to my!"

25.-29.09.2023 r. - "Co lubimy robić razem"