grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

STREFA RODZICA » grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

 

 

Grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

Nauczyciel:

mgr Monika Bednarek

Pomoc oddziałowa: 

Katarzyna Strzyżewska

 

CZERWIEC

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Dziecko:

 

– rozwija słownictwo o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. ekosystem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór;

 

– kształtuje umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;

 

– doskonali percepcję słuchową przez dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpie radość z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;

 

– pamięciowo opanowuje teksty wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;

 

– doskonali umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługuje się liczebnikami głównymi     i porządkowymi;

 

– rozwija umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne przez naukę nowych piosenek;

 

– rozwija wrażliwość muzyczną przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

 

– rozwija sprawność manualną i grafomotoryczną podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;

 

– kształtuje  postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;

 

– kształtuje umiejętności oceny działania;

 

– stara się przestrzegać zasad  bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

31.05.-02.06.2021 r. - Kolorowe Lato

07.-11.06.2021 r. - Żegnamy Przedszkole

 

14.-18.06.2021 r. - Bezpieczne wakacje

21.-25.06.2021 r. - Do widzenia!