grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

STREFA RODZICA » grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

Nauczyciel:

mgr Sylwia Korcz

Pomoc oddziałowa:
Renata Bojas

 

WRZESIEŃ 2023 R.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze:

 

Dziecko:

 

 • doskonali nawyki higieniczno-kulturalne i sprawności samoobsługowe
 • rozwija sprawność motoryki małej
 • rozwija umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli
 • kształtuje umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
 • utrwali zasady regulujące właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
 • wypowiada się na określony temat pełnym zdaniem
 • rozwija umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtuje matematyczne myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosuje pojęcia odnoszące się do położenia przedmiotów w przestrzeni
 • bezpiecznie posługuje się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu
 • prosi o pomoc w sytuacjach trudnych
 • radzi sobie w nowych sytuacjach
 • kształtuje umiejętność odpowiedzialnośći za bezpieczeństwo swoje i innych
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu
 • rozpoznaje figury geometryczne, wskazuje kształty w najbliższym otoczeniu (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
 • odwzorowuje i odtwarza układy graficzne
 • kształtuje wrażliwość muzyczną (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)
 • bezpiecznie porusza się po drogach i ulicach
 • klasyfikuje przedmioty spełniający podany warunek, tworzy zbiory o takiej samej liczbie elementów, ustawia elementy rosnąco i malejąco
 • kształtuje umiejętność szacowania „na oko”,
 • układa i omawia treści historyjek obrazkowych, wymyśla ich zakończenie
 • utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania
 • ma poczucie własnej wartości
 • zna obraz graficzny głoski „o” – litery „O”, „o”
 • zna obraz graficzny liczby „1”
 • podejmuje próby zdrowej rywalizacji
 • zna obraz graficzny głoski „a” – litery „A”, „a”
 • zna obraz graficzny liczby „2”
Tematy kompleksowe:
04. - 08.09.2023 r. - "Przedszkolaki to my!"
11. - 15.09.2023 r. - "Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki!"
18. - 22.09.2023 r. - "Razem ciekawie spędzamy czas"
25. - 29.09.2023 r. - "Co lubi każdy z nas"