MEDODA DOBREGO STARTU

O PRZEDSZKOLU » zajęcia pozaprogramowe » MEDODA DOBREGO STARTU

 

 

 

 

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, ma na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Dzięki tej metodzie dzieci poznają i uczą się orientacji  w schemacie własnego ciała, prawidłowego kreślenia liter oraz cyfr. Nauka wiąże się z aktywnym działaniem. W czasie zajęć wykorzystywany jest zestaw pomocy o różnorodnej strukturze - tacki z kaszką, woreczki, wzory liter, cyfr, znaków matematycznych.

Metoda przeznaczona jest dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, w najstarszej grupie.