psycholog

O PRZEDSZKOLU » psycholog logopeda » psycholog

 PSYCHOLOG

 


Okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju. W naszym Przedszkolu psycholog nadzoruje jego prawidłowy przebieg. Psycholog określając prawidłowości rozwojowe dziecka, jest pomocą i wsparciem dla dzieci, ich rodziców i wychowawców. Służy radą, swoimi obserwacjami, wsparciem czy poradą. Warto skonsultować się z psychologiem, szczególnie kiedy dziecko przejawia problemy w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej. Działając wspólnie z rodzicem i nauczucielami, psycholog pomaga czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny, oferując im swoje obserwacje, doświadczenie i wiedzę. 

W naszym przedszkolu opiekę psychologiczną zapewnia:

mgr Marta Cieśla

 

 

Zachęcamy do lektury broszury

"Dzieci w wirtualnej sieci"

opracowanej przez Fundację Edukacji

Zdrowotnej  i Psychoterapii.

(załącznik pdf)