grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

STREFA RODZICA » grupa I 3-4-latki "Wróbelki"


Nauczyciele:

mgr Sandra Kończal
mgr Paulina Grycza 

Pomoc oddziałowa:
Emilia Zębała-Karbownik

 

WRZESIEŃ 2023 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

Obszar społeczny

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie
 • zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

Obszar poznawczy

 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania

 

Tematy kompleksowe:

04.-08.09.2023 r. – Przedszkole moim drugim domem.

11.-15.09.2023 r. - W przedszkolu jesteśmy bezpieczni.

18.-22.09.2023 r. - Nasze zabawy.

25.-29.09.2023 r. - Każdy z nas jest inny.