grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

STREFA RODZICA » grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

Grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

Nauczyciele:
mgr Sandra Kończal
mgr Karolina Krasucka-Lubiatowska

Pomoc oddziałowa:
Anna Dąbrowska

 

WRZESIEŃ 2022 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci
 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego
 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Uwrażliwienie na estetyczny wygląd

Tematy kompleksowe:

05.-09.09.2022 r. - Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

12.-16.09.2022 r. - W moim domu nie nudzi się nikomu

19.-23.09.2022 r. - Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

26.-30.09.2022 r. - Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie