grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

STREFA RODZICA » grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

 

Grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

Nauczyciele:

mgr Justyna Ziółkowska

mgr Angelika Kapuścińska

lic. Aleksandra Jahnke

Pomoc oddziałowa:

Emilia Zębała-Karbownik

 

CZERWIEC

Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze - Dziecko:

 • Rozwija koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchowej;
 • Poznaje określenia związane z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni;
 • Rozwija umiejętności nazywania emocji;
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą;
 • Rozwija słownik czynny;
 • Wzbogaca doświadczenia plastyczne;
 • Rozwija kreatywność;
 • Poznaje różne letnie zabawy na świeżym powietrzu;
 • Rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Uczy się zgodnej zabawy oraz współpracy podczas wykonywania zadań;
 • Rozwija słuch muzyczny i poczucie rytmu;
 • Poznaje cechy charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora;
 • Rozwija słuch fonematyczny;
 • Poznaje znaczenie słów zaufanie i tolerancja;
 • Rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • Poznaje zasady bezpiecznej zabawy podczas wakacji;

 

Tematy kompleksowe:

31.05.-02.06.2021 r. - Lato, czas zabawy

07.-11.06.2021 r. - Kolorowe lato

14.-18.06.2021 r. - Wakazje tuż, tuż

21.-25.06.2021 r. - Do zobaczenia