grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

STREFA RODZICA » grupa I 3-4-latki "Wróbelki"


Nauczyciele:

mgr Sandra Kończal
mgr Paulina Grycza 

Pomoc oddziałowa:
Emilia Zębała-Karbownik

 

MARZEC 2024 r. 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie motoryki małej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • wyrabianie nawyku dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała

 

Obszar emocjonalny

 • budowanie pozytywnej motywacji i wiary we własne siły
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin
 • kształtowanie umiejętności, nazywania, panowania nad emocjami i godzenia się z porażką
 • przedstawianie emocji za pomocą mimiki i ruchów ciała
 • uwrażliwianie na piękno przyrody
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym
 • zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z dziećmi w zabawie

Obszar poznawczy

 • bogacenie czynnego i biernego słownika dziecka
 • budowanie wiedzy o ochronie przyrody
 • doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 • kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów
 • poszerzenie wiadomości na temat Kosmosu
 • poszerzenie wiadomości na temat roślin i zwierząt
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej oraz muzycznej
 • stymulowanie twórczej aktywności

Tematy kompleksowe:

04.-08.03.2024 r. - W świecie roślin i zwierząt.

11.-15.03.2024 r. - Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy.

18.-22.03.2024 r. - Kiedy Ziemia źle się czuje?

25.-29.03.2024 r. - Co słychać Pani Wiosno?

 

 

KWIECIEŃ 2024 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny  

 • kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali oraz na powietrzu
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego  
 • rozwijanie małej motoryki

 Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami  
 • uwrażliwianie na piękno przyrody 
 • budowanie pozytywnej motywacji i wiary we własne siły

Obszar społeczny 

 • kształtowanie postaw prospołecznych (czerpanie radości ze wspólnej zabawy, obdarzanie uwagą osób dorosłych) 
 •  wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • poznanie zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

02.-05.04.2024 r. - Pogoda w kratkę

08.-12.04.2024 r. - Pstryczek elektryczek

15.-19.04.2024 r. - Małe odkrycia

22.-26.04.2024 r. - Co lubią książki