Rytmika

O PRZEDSZKOLU » zajęcia dodatkowe » Rytmika

Rytmika jest jedną z form wychowania muzycznego dzieci w przedszkolu. Ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości. Rytmika obejmuje:

  • śpiew; inspirowane muzyką zabawy i ruchowe interpretacje piosenek,
  • taniec; tańce regionalne, narodowe i nowoczesne w uproszczonej formie,
  • grę na instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia rytmiczno-taneczne wpływają pozytywnie na następujące obszary:

  • usprawniają ruchowo;
  • są źródłem i regulatorem energii oraz emocji, rozwiązują psychofizyczne napięcia i ułatwiają integrację w grupie;
  • mają działanie terapeutyczne (muzykoterapia), zwłaszcza dla dzieci z deficytami (słuchu, wzroku, narządu ruchu) i zaburzeniami mowy (logorytmika) oraz zaburzeniami zachowania (nieśmiałość, agresja, zespoły nadpobudliwości).

Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą także poczucie rytmu oraz nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem. Ćwiczą również koncentrację uwagi oraz pamięć słuchową, rozwijają wyobraźnię.